CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚ GIA HÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚ GIA HÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚ GIA HÂN

Khách sạn Caravelle Caravelle Hotel
  • Khách sạn Caravelle Caravelle Hotel
  • Địa chỉ: 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp.HCM
  • Lượt xem: 955
  • Hạng mục: Thay mới Tháp giải nhiệt – Khách sạn Caravelle
  • Nội dung
  • Bình luận
Công trình khác
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline

    0918263768